مرور برچسب

چک بانک ملی

این ۲ بانک چک های کاغذی را برای همیشه کنار می گذارند!

به گزارش باملین همانطور که 11 بانک تاکنون صدور چک های الکترونیکی را عملیاتی کرده اند، در آخرین اخبار مشخص شد که به زودی بانک های ملت و ملی هم چک های کاغذی را کنار می گذارند. به نقل از ایسنا، چک‌های الکترونیکی آخرین دستاورد نظام…