مرور برچسب

چک برگشتی

چرا تعداد چک برگشتی ها دو برابر شده است؟

به گزارش باملین به نقل از  تجارت نیوز، در آذر ماه امسال حدود ۶۶ همت چک برگشت خورده که در مقایسه با آذر ماه سال گذشته بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است.  پس از یک وقفه غیرمعمول بالاخره بانک مرکزی آمارهای مربوط به وضعیت…