مرور برچسب

چیدمان پیشخوان آشپزخانه

با این ۵ ترفند پیشخوان و اپن آشپزخانه را همیشه تمیز نگه دارید!

شاید شما هم این مشکل را داشته باشید که هر فردی در خانه وسایل خود را روی پیشخوان یا اپن آشپزخانه رها میکند و همین موضوع باعث شلوغی این مکان خواهد شد. بی نظمی شدیدی که روی پیشخوان آشپزخانه به وجود می آید می تواند باعث آزار ذهنی شما شود و…