مرور برچسب

کارت ملی

کارت هوشمند ملی جایگزین کارت عابربانک میشود؟!

به گزارش باملین و به نقل از ایسنا چند سالی است که با وجود طرح کارت هوشمند ملی خبرهایی برای حذف کارت بانکی مطرح می شود و مردم منتظر هستند که بتوانند با کارت ملی خود کارهای بانکی را انجام دهند. در واقع کارت‌های هوشمند ملی می‌تواند به عنوان یک…

برای تبدیل کارت ملی به کارت بانکی باید این کارها را انجام دهید!

به گزارش باملین اواسط مرداد ماه با امضای تفاهم نامه بین بانک ملی و ثبت احوال قرار بر این شد که صاحبان کارت بانک ملی بتوانند از کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی استفاده کنند. هاشم کارگر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک…