مرور برچسب

کاشت سبزه عید دقیقه نودی

این سبزه عید خیلی سریع رشد میکنه! | بهترین سبزه عید برای کاشت در آخرین روزهای سال

برای کاشت سبزه عید باید سعی کنید بهترین زمان را انتخاب کنید تا بتوانید رشد مناسب سبزه را در روز اول فروردین مشاهده کنید. اگر دیر بجنبید و سبزه عید را دیر بکارید، احتمالا رشد سبزه به اندازه کافی نخواهد بود و زیبایی سفره هفت سین شما کاهش پیدا…