مرور برچسب

کاهش زمان سربازی

مدت دوره سربازی به میانگین ۱۲ ماه کاهش پیدا می کند! / تلاش مجلس برای تسهیل خدمت سربازی!

به گزارش باملین و به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه رای قاطع به اصلاح قانونی سربازی صادر شد. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: کمیسیون تلفیق  برنامه هفتم با رای قاطع به اصلاح قانون نظام…