مرور برچسب

کدام دهک ها حذف میشوند؟

چقدر درآمد داشته باشیم یارانه قطع میشه؟ | فرمول محاسبه دهک بندی

به گزارش باملین قرار است دهک های بالای درآمدی در آینده ای نزدیک حذف شده و دیگر یارانه ای به آنها تخصیص پیدا نکند. دهک بندی یارانه ها فرمول مشخصی دارد که طبق آن هر فرد با توجه به پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان در یک دهک مشخص قرار می گیرد.…