مرور برچسب

کشور کره

تصاویری از کشور «کره» در آخرین سالهای حکومت چوسان

به گزارش باملین تصاویری از کشور کره را در بیش از ۱۲۰ سال قبل مشاهده می‌کنید؛ زمانی که مردم این کشور از یک سو تحت فشار و سلطۀ کشور‌های خارجی مثل ژاپن و از سوی دیگر تحت ظلم و استثمار طبقۀ اشراف فاسد داخلی بودند. به گزارش فرادید، کشور…