مرور برچسب

کلینیک سریتا

دندان مصنوعی ژله‌ای چیست؟

(برگرفته از سایت کلینیک دندانپزشکی سریتا) هنگامی که بحث دندان مصنوعی به میان می‌آید، اکثر ما به دندان‌های مصنوعی خشک فکر می‌کنید؛ همان دندان مصنوعی‌های معمولی که عادت کردن به آنها سخت است و چندان راحت نیستند. اما با پیشرفت در عرصه فناوری…