مرور برچسب

کمال غفاریان

تصویر میلیاردر ایرانی روی جلد نشریه فوربز

به گزارش باملین محمدرضا جعفری؛ فوربز نوشت؛ «کم غفاریان» - کمال غفاریان در دنیا به این نام معروف است- برخلاف ایلان ماسک و جف بزوس خیلی سرشناس نیست ولی مثل آنها سودای بزرگی در سر دارد؛ افتتاح اولین ایستگاه فضایی تجاری تا سال 2031. رویای…