مرور برچسب

کما

با تفاوت‌ های مرگ مغزی و کما آشنا شوید

به گزارش باملین، مغز از دو نیمکره به ظاهر هم شکل و به هم متصل تشکیل شده است. بیشتر رشته‌های عصبی مربوط به حرکات بدن انسان از قشر مغز حرکت، در ساقه مغز تقاطع می‌کنند و دستور حرکت را به اندام‌ها می‌برد. هسته اعصاب دوازده گانه در سیستم…