مرور برچسب

کمبود معلم

این دانش آموزان کمبود معلم دارند!

به گزارش باملین به نقل از مهر، جعفر کاویانی دلشاد با اشاره به اینکه فرزندان عشایر همدان فاقد معلم کافی هستند، افزود: عشایر کوچرو همچنین با کمبود تجهیزات رو به رو بوده و عمدتاً حدود ۲۰۰ نفر از فرزندان عشایر کوچرو به استان‌های خوزستان،…