مرور برچسب

کودک لجباز

کودک نق نقو را چطور کنترل کنیم؟

حتما بار‌ها کودکانی را دیده اید که در کوچه و خیابان پوست والدین بی نوا را کنده اند! از رنگ و لعاب پشت ویترین، داخل مغازه‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ گرفته تا کنج خانه و برای به دست آوردن ساده‌ترین خواسته‌ها غر می‌زنند و نق نق می‌کنند.…