مرور برچسب

کوچ شدن مغز

اگر این ویتامین در بدنتان کم باشد مغزتان کوچک می شود!

به گزارش باملین تحقیقات نشان می‌دهد مشکلات حافظه و مهارت‌های تفکر می‌تواند نشانه‌ای از کمبود ویتامین B ۱۲ باشد. ثابت شده است که به یاد آوردن خاطرات یا تمرکز هر دو با کمبود این ویتامین حیاتی مرتبط هستند. به طور کلی، با افزایش سن افراد،…