مرور برچسب

کپک زدن گیاهان آپارتمانی

به این ۳ دلیل خاک گیاهان آپارتمانی کپک می‌زند

یکی از مشکلاتی که برای گیاهان آپارتمانی رخ می دهد، کپک زدن برگ یا خاک آنهاست که می تواند باعث از بین رفتن گیاه یا زرد شدن برگ آنها شود. اما چرا گیاهان آپارتمانی کپک یا شوره می زنند؟ چه راهکارهایی برای جلوگیری یا رفع کپک گیاهان آپارتمانی…