مرور برچسب

کپی رایت در اینستا

مشکل کپی رایت موزیک در اینستاگرام را چطور حل کنیم؟

مشکل کپی رایت موزیک در اینستاگرام را چطور حل کنیم؟در گذشته شاید هیچ مشکلی برای استفاده از موزیک در اینستاگرام وجود نداشت و قوانین کپی رایت در این برنامه رعایت نمیشد. اما تقریبا در یک سال اخیر قوانین سخت گیرانه ای برای استفاده از موزیک وضع…