مرور برچسب

گواهینامه موتور

قانون دریافت گواهینامه از این رو به اون رو شد! / از این به بعد با این شرایط گواهینامه میگیرید!

به گزارش باملین رئیس پلیس راهور فراجا از تغییرات گسترده در شیوه صدور گواهینامه‌ رانندگی خبر داد. با گواهینامه ایرانی در 72 کشور می توانید رانندگی کنید و برای 13 کشور نیز رایزنی های لازم انجام می شود. (وی از صدور…