مرور برچسب

گوشی جدید

یک شرکت هلندی به اپل و سامسونگ اخطار داد!

به گزارش باملین باس فان آبل، یک قطعه کوچک مربعی شکل را در دستش گرفته و درباره آن می‌گوید:« این دوربین گوشی من است. در مجموع هشت جزء در این موبایل وجود دارد که می‌توان آنها را خارج و جایگزین کرد.» او به تازگی این دوربین را با استفاده از یک…