مرور برچسب

گیاه آپارتمانی صورتی

۱۲ گیاه آپارتمانی با برگهای سبز و صورتی که فقط به آب نیاز دارند

گیاهان آپارتمانی می توانند جلوه زیباتری به منزل شما بدهند. به خصوص گیاهانی که نیازی به نور خورشید ندارند و شما می توانید در هر جایی از خانه آنها را قرار دهید و با رنگ های متنوع آنها، جلوه زیباتری به دکوراسیون خانه خود دهید. اگر در…