مرور برچسب

یارانه بگیران 1 میلیونی

این افراد می توانند ۱ میلیون تومان یارانه دریافت کنند!

به گزارش باملین و به نقل از تسنیم، حسین فرشیدی امروز در معاونت بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: طرح ارتقای وضعیت تغذیه کودکان زیر ۵ سال با همکاری وزارت تعاون در درست اجراست. با این طرح یارانه بگیران یک میلیون تومان مشخص خواهند شد. …