مرور برچسب

یارانه دهک های مختلف

اگر در این دهک ها هستید منتظر یارانه تشویقی باشید!

به گزارش باملین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دهک‌های مشمول کالابرگ گفت و خبر خوشی را برای 5 دهک آخر جامعه داد. او اعلام کرد که در گام نخست برای پنج دهک اول یارانه مضاعف و تشویقی پیش بینی شده و با توجه به تصمیمات اخیر دو دهک دیگر هم…