مرور برچسب

یارانه دهک های پایین

یارانه نقدی چه زمان از ۶۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان می رسد؟

به گزارش باملین و به گفته معاون رفاه وزیر کار، طرح امنیت غذایی کودکان برای افزایش 600 هزار تومان تا یک میلیون تومان یارانه برای 120 هزار خانوار از امروز یکشنبه 28 آبان برای تمام خانوارهای واجد شرایط پیامک می شود. دولت سیزدهم در تازه‌ترین…