آغاز رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳

به گزارش باملین به نقل از مهر، بیش از ۴۷۶ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ ثبت نام کرده اند.

آزمون رشته‌های شناور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ در بعدازظهر امروز ۴ اسفند برگزار خواهد شد.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد لازم است نسبت به کنترل معدل خود اقدام کنند.

تعداد ۵۳ درصد داوطلبان زن و ۴۷ درصد داوطلبان مرد هستند.

تعداد ۴۳۱ هزار نفر در آزمون صبح و ۴۴ هزار نفر در آزمون بعدازظهر شرکت می‌کنند.

داوطلبان در ۱۵۴ شهر و ۳۶۱ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و ۱۳۴۰ حوزه فرعی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت می‌کنند.

۱۳۲ کدرشته در آزمون کارشناسی ارشد وجود دارد.