آلودگی هوا در کوت عبدالله به وضعیت خطرناک رسید

به گزارش باملین به نقل از فارس، آلودگی هوا در استان خوزستان همچنان ادامه دارد و در برخی نقاط به وضعیت بسیار ناسالم رسید.

بر اساس شاخص اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، وضعیت هوا در کوت عبدالله به ۲۹۱ AQI رسید که نشان می‌دهد هوای این شهرها در به رنگ بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین وضعیت هوا در اندیمشک ۱۱۵، دزفول ۱۰۳، رامهرمز ۱۱۱ و سوسنگرد ۱۲۲ AQI  است که نشان می‌دهد هوای این شهرها وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس دارد.

وضعیت هوا در آبادان، امیدیه، ایذه، بهبهان، حمیدیه، خرمشهر، رامشیر، شادگان، شوش، گتوند و ماهشهر زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک (سبز)، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول (زرد)، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها (قرمز)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم (بنفش) و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک (قهوه‌ای) است.