آیا دوش گرفتن روزه را باطل می کند؟

به گزارش باملین به نقل از روزیاتو، با شروع ماه رمضان شاید شما هم این سوال برایتان پیش آمده باشد که آیا دوش گرفتن روزه را باطل می کند؟ فرو بردن یکباره ی سر در آب به طوری که آب تمام سر را بگیرد و همچنین فرو بردن و رساندن غبار غلیظ به حلق، دو مورد از مبطلات روزه هستند. به همین دلیل برای بسیاری این سؤال وجود دارد که آیا دوش گرفتن روزه را باطل می کند یا نه.

پاسخ این است که حمام رفتن روزه را باطل نمی کند به شرط آنکه آب وارد دهان نشود و اگر بشود روزه باطل خواهد بود. زیر دوش حمام رفتن اشکالی ندارد چون در هنگام حمام آب از بالا بر روی سر می ریزد و تمام سر یکباره در آب فرو نمی رود، به همین دلیل حمام رفتن به خودی خود اشکالی ندارد و جزء مبطلات روزه محسوب نمی شود.

بخار حمام یا سونا و جکوزی و به طور کلی بخار آب هم اگر استنشاق شود باطل کننده ی روزه نیست به شرط آنکه بخار آنقدر غلیظ نباشد که در فضای دهان تبدیل به آب شود، چرا که در اینصورت خوردن این رطوبت موجب باطل شدن روزه می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری:

اگر روزه ‌دار عمداً تمام سر خود را در آب فرو برد، گرچه باقی بدن او از آب بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد. ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد روزه ی او باطل نمی‌ شود.

اگر روزه ‌دار بی ‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد، یا فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزه ی او باطل نمی‌ شود.

اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر خود را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحیح است.

اگر روزه دار برای آنکه کسی را از غرق شدن نجات دهد، سر خود را در آب فرو برد، گرچه نجات دادن آن فرد واجب باشد، روزه‌ ی او باطل است.

سوال: انسان روزه دار می تواند به جایی مثل سونا که هوا کاملاً با بخار آب اشباع شده برود یا اینکه مانند گرد و غبار محسوب می شود یا مانند آب؟

پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیه الله صافی گلپایگانی: اگر بخار موجود در آنجا غلیظ باشد به احتیاط واجب روزه دار نباید به آنجا برود.