آیا شنبه ۲۱ بهمن میان تعطیلی اعلام شد؟

به گزارش باملین، معاون پارلمانی رییس جمهور در مورد تعطیلی روز شنبه ۲۱ بهمن ماه گفت: دولت اگر می‌خواست شنبه را تعطیل کند امروز اعلام می‌کرد، البته موضوع تعطیلی شنبه را به خود کارکنان واگذار کرده است تا کسانی که بخواهند از مرخصی استفاده کنند.  فعلا برنامه ای برای تعطیلی روز شنبه نیست ممکن است تصیمم جدیدی اتخاذ شود البته امروز در دولت مطرح شد و تصیمی اتخاذ نشد.

 

شنبه ۲۱ بهمن تعطیل است؟

در صورت اعلام تعطیل شدن شنبه ۲۱ بهمن این خبر به روزرسانی خواهد شد.

 

آخرین خبر درباره تعطیلی  شنبه ها 

تجار تاکید دارند با تعطیلی پنج‌شنبه شاهد گسست بیشتر روابط اقتصادی با دنیا خواهیم ‌بود؛ ولی تعطیلی شنبه، عدم هماهنگی تعطیلات با دیگر کشورها را به حداقل خواهد رساند به همین دلیل مدت‌هاست که طرح تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه مطرح شده است. میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور چهارشنبه ۲۰ دی ماه در حاشیه هیأت دولت، گفت: در تهران قانون این اجازه را داده است که کارکنان دولت ۵ روز کاری حضور داشته باشند، ولی در قانون کشوری گفته شده که کارکنان دولت در شهرستان‌ها بایستی ۶ روز کاری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: در قانون چیزی به‌نام روز تعطیل نیامده است؛ روز جمعه طبق قانون اساسی تعطیل است ولی اینکه شنبه و یا پنجشنبه تعطیل شود به اختیار هیات وزیران است. اگر در مجلس تصمیمی گرفته شود و قانونی گذاشته شود ما مکلف به تبعیت هستیم.