اختلاف قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار چقدر است؟ + لیست قیمت

به گزارش باملین، بر اساس جدیدترین قیمت برنج در دی ۱۴۰۳، قیمت برنج طارم   فریدونکنار در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج هاشمی اشرافی گیلان در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز یک میلیون و۱۵۰ هزارتومان است. قیمت برنج دم سیاه در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. همچنین قیمت برنج مجلسی معطر طایفه در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز ۹۵۰ هزارتومان است.

همچنین قیمت برنج استخوانی نیز کیلویی ۷۰ هزارتومان است. قیمت برنج شمال شیرودی تالش زرین برکت نیز کیلویی ۵۰ هزارتومان اعلام شده است. قیمت برنج ایرانی طارم دوباره کشت برای ۱۰ کیلوگرم یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان است.

 

قیمت برنج ایرانی در بازار

نوع محصول وزن قیمت (تومان)
برنج طارم فریدونکنار تک و توک فلاح بازرگانی ناظران کشت دوم ۱۰ کیلوگرم ۱,۴۰۰,۰۰۰
برنج ایرانی هاشمی اشرافی گیلان بوستان عرش ۱۰ کیلوگرم ۱,۱۵۰,۰۰۰
برنج ایرانی طارم هاشمی فریدونکنار بوستان عرش ۱۰ کیلوگرم ۹۳۵,۰۰۰
برنج ایرانی سرلاشه عطری فوق اعلاء گیلان بوستان عرش ۱۰ کیلوگرم ۷۴۰,۰۰۰
برنج مجلسی معطر طایفه ۱۰ کیلوگرم ۹۵۰,۰۰۰
برنج ایرانی خوزستان معطر ممتاز عنبربو طایفه ۱۰ کیلوگرم ۸۷۵,۰۰۰
برنج ایرانی صدری دودی هیزمی گیلان بوستان عرش ۱۰ کیلوگرم ۹۳۰,۰۰۰
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه طایفه ۱۰ کیلوگرم ۱,۴۸۰,۰۰۰
برنج استخوانی باب منزل مهمان نواز ۱۰ کیلوگرم ۷۰۰,۰۰۰
برنج دم سیاه مهمان نواز ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۰۰,۰۰۰
برنج طارم فریدونکنار تک و توک فلاح بازرگانی کشت دوم ناظران ۱۰ کیلوگرم ۲,۰۰۰,۰۰۰
برنج شیرودی تالش زرین برکت ۵ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰
برنج طارم دوباره کشت ۱۰ کیلوگرم ۱,۳۳۰,۰۰۰