اختلال مجدد در خط یک مترو تهران

خط یک مترو تهران دچار اختلال شد و مسافران سرگردان شدند.

به گزارش باملین، هم اکنون قطار در ایستگاه دروازه دولت به سمت کهریزک دچار نقض فنی شده و مسافران تخلیه شده اند و ازدحام جمعیت در ایستگاه دروازه دولت ایجاد شده است.

صبح امروز هم خط یک متروی تهران دچار اختلال در سرویس دهی شده بود.

اختلال مجدد در خط یک مترو تهران