افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

به گزارش باملین به نقل از ایسنا، ​​​​​​هرچند موارد بروز کرونا در کشور پایین است و سویه‌های جدید بیماری نیز از شدت بیماری‌زایی‌ آنها کاسته شده و علایم خفیفی را بروز می‌دهند، اما این بیماری همچنان در دنیا و از جمله ایران در گردش است و تعداد را مبتلا می‌کند و متاسفانه تعدادی هم در این میان جان می‌بازند.

آخرین وضعیت کرونا در ایران

بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، اعداد موارد بستری مثبت جدید در طی هفته ۲۰۷ پاندمی (هفته منتهی به ۱۶ بهمن ماه)، ۲۶۴ نفر و تعداد مرگ آن ۶ نفر است که نسبت به هفته قبل (هفته ۲۰۶ پاندمی) به ترتیب ۲۶.۸ درصد افزایش و ۵۰ درصد کاهش یافته است.

تعداد موارد سرپایی مثبت جدید نیز در طی این هفته، ۷۸ نفر گزارش شده که نسبت  به هفته گذشته (هفته ۲۰۶ پاندمی) ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است. میزان بستری موارد مثبت به ازای یکصد هزار نفر در کل کشور ۰.۳۱ گزارش شده که این میزان در هفته گذشته (هفته ۲۰۶ پاندمی) ۰.۲۳ بود.

همچنین میزان مرگ موارد مثبت به ازای یک میلیون نفر در کل کشور ۰.۰۷ است که این میزان در هفته قبل  ۰.۱۴ است.

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

تعداد موارد مثبت سرپایی در استان های کشور در هفته ۲۰۷ منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

میزان بستری در ۱۰۰هزار نفر در استان های در هفته ۲۰۷ منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

میزان مرگ در یک میلیون نفر در استان های کشور در هفته ۲۰۷ منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

تعداد موارد بستری و مرگ قطعی ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای پاندمی هفته اول اسفند ۱۳۹۸ منتهی به هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ در کل کشور

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

تعداد موارد بستری و مرگ قطعی ناشی از کووید ۱۹ از هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۰تا هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ در کل کشور

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

تعداد موارد بستری و مرگ قطعی کووید ۱۹ از هفته اول مهر ماه ۱۴۰۱ تا هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ در کل کشور

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا / ۶ نفر جان باختند

موارد مثبت «پی سی آر» و کیت تشخیص سریع دانشگاهی هفته ۲۰۷ ( منتهی به ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ )