اولین کامیون‌های حمل و نقل ایران از مسکو رسید + عکس

به گزارش باملین به نقل از اطلاعات آنلاین، در اسفند ماه ۱۳۱۲ یک نمایشگاه از ادوات فنی صادراتی اتحاد جماهیر شوروی در خیابان لاله‌زار برگزار شد. روزنامه اطلاعات ۱۳ اسفند آگهی این نمایشگاه را منتشر کرده که در آن دو نوع کامیون روسی به نمایش گذاشته شد و اولین مواجهه ایرانیان با کامیون در این نمایشگاه اتفاق افتاد. آگهی را بخوانید و عکس کامیون توصیف شده در این آگهی را تماشا کنید.

اولین کامیون‌های حمل و نقل ایران از مسکو رسید + عکس

اولین کامیون‌های حمل و نقل ایران از مسکو رسید + عکس