این استان در چند قلو زاییدن رکورد زد!

به گزارش باملین، بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور از ابتدای امسال ۲۹ هزار و ۷۲۸ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده که ۲۸ هزار و ۱۴۸ دوقلو، ۱۵۰۶ سه قلو، ۶۴ چهار قلو و ۱۰ رویداد پنج قلو بوده است.

در گزارش ثبت احوال تاکید شده است که حدود ۷.۳ درصد ولادت‌های ثبت شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ مربوطه به چند قلوزایی بوده است و استان‌های تهران با ۴۳۱۸ رویداد، خراسان رضوی با ۲۶۲۲ رویداد و خوزستان با ۲۳۵۱ رویداد بیشترین تعداد چند قلوزایی را در کشور به خود اختصاص داده اند.

همچنین بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بیشترین تعداد ولادت‌ها با ۲۹۶ هزار و ۸۸۶ نوزاد مربوط به فرزند دوم بود که سهم تعداد ولادت‌ها بر حسب مرتبه تولد، ۴.۳۶ درصد مربوط به فرزند اول، ۹.۳۸ درصد مربوط به فرزند دوم، ۶.۱۷ درصد مربوط به فرزند سوم، ۱.۵ درصد مربوط به فرزند چهارم و ۲ درصد مربوط به فرزند پنجم است.

از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۳۸ هزار و ۳۲۱ چند قلو در کشور متولد شده است که بیشترین آن مربوط به تهران ۶ هزار و ۹۳، خراسان رضوی با ۳ هزار و ۹۶ مورد، خوزستان با ۲ هزار و ۸۶۴ و اصفهان با ۲ هزار و ۱۲۱ مورد نوزاد بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰، در کشور ۱۸ هزار و ۲۰۵ دوقلو و ۶۰۲ سه قلو و ۲۵ چهارقلو نوزاد در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است از این تعداد بیشترین دوقلو مربوط به استان تهران با ۲ هزار و ۹۱۸ مورد نوزاد و بیشترین سه قلو مربوط به تهران و خراسان رضوی بوده است. استان گلستان نیز بیشترین رکورد را در تولد نوزاد پنج قلو داشته است.

بر اساس قانون، خانواده‌ها فرصت دارند تا ۱۵ روز بعد از تولد فرزندان خود ولادت آنها را در ثبت احوال ثبت کنند و ملاک ثبت و تاریخ ولادت بر اساس گواهینامه ولادت است که از سوی بیمارستان به خانواده‌ها داده می‌شود.

اکنون بیش از ۹۹ درصد از ولادت‌ها در کشور در مهلت قانونی (۱۵ روز) ثبت می‌شوند و هموطنان باید دقت داشته باشند که ولادت را در مهلت قانونی ثبت کنند و اگر ولادت در مهلت قانونی ۱۵ روز ثبت نشود، برای ثبت خارج از این مهلت، افراد هزینه بیشتری را متحمل می‌شوند.