این استان کمترین میزان قطعی یارانه بگیران را دارد

به گزارش باملین به نقل از ایسنا، محسن غلامی اظهار کرد: آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کل کشور انجام شد و اطلاعات خانوارها به روز و در تخصیص یارانه لحاظ شد که طی آن خراسان شمالی یکی از استان ها با کمترین میزان قطع یارانه بگیران به حساب می آید.

وی ادامه داد: دولت براساس بند “د” تبصره ۱۷ قانون بودجه امسال موظف به انجام آزمون وسع بود که آن را در شهریور ماه امسال انجام داد و در دی ماه جاری اعمال کرد.

وی با بیان اینکه ۳۰۶ هزار و ۸۰۱ خانوار در استان سکونت دارند، خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار به روز شده از تعداد خانوارهای استان، هم اکنون ۳۰۲ هزار و ۲۹۹ خانوار در استان شامل ۹۹ درصد تعداد کل خانوارها مشمول دریافت یارانه نقدی دولت هستند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی همچنین بیان کرد: به لحاظ جمعیتی نیز ۹۳۲ هزار و ۱۰۸ نفر در پایگاه های اطلاعاتی ما به ثبت رسیده اند که ۹۱۸ هزار و ۵۶ نفر معادل ۹۹ درصد کل جمعیت استان، یارانه دریافت می کنند.

غلامی گفت: ۴۶ درصد از خانوارهای استان جزو دهک یک تا سه هستند که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند. این تعداد، نشان دهنده محرومیت استان است و سبب شده است دومین استان در شاخص نیازمندترین ها باشیم.

وی ادامه داد: ۲۱ درصد از خانوارهای استان جزو دهک چهار و پنج، ۱۷ درصد جزو دهک ۶ و هفت و همچنین ۱۳ درصد جزو دهک هشت و ۹ هستند که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند. سه درصد خانوارهای استان نیز جزو دهک دهم هستند که یارانه نقدی شامل آن ها نمی شود.

وی تصریح کرد: در آخرین مرحله از واریزی یارانه های نقدی که براساس به روزرسانی جدید انجام شد، تعداد افرادی که یارانه نقدی آن ها متصل شد بیشتر از افرادی بود که یارانه آن ها قطع شد. درواقع تعداد افرادی که از دهک ۱۰ به سایر دهک ها رسیدند بیشتر از افرادی بود که در دهک ۱۰ قرار گرفتند.