این اسم در نامگذاری نوزادان رکورد زد!

به گزارش باملین، بیشترین نامگذاری در ۹ ماهه اول امسال در کشور به نام مبارک حضرت فاطمه (س) بوده است.

براساس این گزارش، بیشترین فراوانی نام برای دختران با نام فاطمه با عدد ۱۰ هزار و ۷۷۱، جزء نام منتخب برای انتخاب نام نوزادان دختر متولد شده در ایران به ثبت رسیده است که این تعداد در کل نامگذاری‌های متولدین پسر و دختر نیز در صدر بوده است.

گفتنی است، ۴ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۷۵ نوزاد دختر به نام مبارک فاطمه در کشور از ابتدا تاکنون نامگذاری شده‌اند که بیشترین تعداد در کل اسامی افراد را شامل می‌شود.