این سربازان ۳ میلیون بیشتر حقوق می‌گیرند!

به گزارش باملین، محسن دهنوی اعلام کرد که نمایندگان مجلس مصوب کردند حداقل حقوق سرباز متاهل در مناطق عملیاتی در سال آینده ۹ میلیون تومان تعیین شده است. حداقل حقوق سرباز مجرد در سال آینده ۶۰ درصد دریافتی پایور است. یعنی دریافتی سال آینده سربازارن نزدیک ۶ میلیون تومان در مناطق غیر عملیاتی و ۷.۵ میلیون تومان در مناطق عملیاتی خواهد بود.

بر این اساس حداقل تفاوت حقوق سربازان متاهل و مجرد به ۳ میلیون تومان خواهد رسید.