بارش برف مدارس ۱۳ شهرستان را تعطیل کرد + لیست مدارس استان ها

به گزارش باملین، بارش برف و یخبندان مدارس را برای فردا ۱۷ دی به تعطیلی کشاند.

 1.  بارش برف و یخبندان بعضی از مدارس روستایی اردبیل را تعطیل کرد.
 2.  بارش برف و یخبندان بعضی از مدارس روستایی آذربایجان شرقی را تعطیل کرد.
 3.  بارش برف و یخبندان بعضی از مدارس روستایی مناطق شمالی کردستان را تعطیل کرد.
 4.  مدارس مناطق کوهستانی کجور نوشهر تعطیل است.
 5.  مدارس مناطق کوهستانی سیاهکل تعطیل است.
 6.  مدارس ابتدایی ماسوله تعطیل است.
 7.  مدارس اسپیلی دیلمان تعطیل است.
 8.  مدارس مناطق کوهستانی اشکورات تعطیل است.
 9.  برخی مدارس مشکین شهر تعطیل است.
 10.  مدارس مناطق کوهستانی کندوان تعطیل است.
 11.  برخی از مدارس نقاط شمالی خلخال تعطیل شد.
 12.  مدارس ۱۶ روستای غربی همدان فردا تعطیل است.
 13.  مدارس ابتدایی شهرستان‌ فیروزکوه غیرحضوری شد.