بازار سیاه فروش لاستیک دولتی؛ قیمت ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان!

به گزارش باملین به نقل از روزگار خودرو، با توجه به تفاوت قیمت لاستیک دولتی و بازار آزاد برخی اقدام به دریافت وجه برای ثبت نام لاستیک دولتی و فروش حواله می‌کنند.

در فضای مجازی تبلیغات مختلف ثبت نام لاستیک دولتی و فروش حواله به چشم می‌خورد.

بازار سیاه فروش لاستیک دولتی؛ قیمت ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان!

این افراد با دریافت مبلغی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان ثبت نام لاستیک دولتی را انجام می‌دهند.

به گزارش روزگار خودرو ما ؛آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری در زمینه عرضه لاستیک‌های دولتی صورت گیرد.