با ۷۰۰ میلیون ماشین اتومات سوار شوید + لیست قیمت ساندرو

به گزارش باملین با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.

 

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما