بهشت زهرا دیگر جا ندارد! / قبرستان جدید تهرانی‌ها کجاست؟

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا / قبرستان جدید تهرانی‌ها کجاست؟

به گزارش باملین مدیرعامل بهشت زهرا(س) گفت: آرامستان بهشت زهرا حداکثر تا آخر سال بعد قابلیت دفن دارد البته عده ای از قبل قبر خریداری کرده اند و از ۱۸۰ ورودی متوفی روزانه، ۵۰ نفر در قطعات جدید دفن می شوند.

به کمک شهردار و شورا نقطه یابی و تملک و ایجاد آرامستان های جدید در دستور کار قرار گرفته و حداقل سال بعد یک آرامستان ایجاد می شود که با توجه به حساسیت ها، مکان آن را بعدا اطلاع رسانی می کنیم.

چهار نقطه در تهران قرار است آرامستان جدید احداث شود. اخبار ویژه‌های تهران را در این ویدیو ببینید.