تدریس معلمان بازنشسته در مدارس قانون می‌شود؟

به گزارش باملین به نقل از تسنیم، محمود امانی طهرانی؛ دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا به‌کارگیری معلمان بازنشسته در آموزش و پرورش قانون می‌شود؟ اظهار کرد: شورای اقتصادی سران قوا، شهریورماه سال ۱۴۰۳ مصوبه‌ای داشت و بر این اساس به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۳ تعداد معینی از بازنشستگان را برای تدریس فرا بخوانند که تعیین ضوابط آن بر عهده شورای عالی قرار گرفت.

وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش، ضوابطی را برای به‌کارگیری بازنشستگان تعیین کرد و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داد البته این موضوع فقط برای سال تحصیلی جاری است و اگر قرار باشد برای سال تحصیلی آینده از معلمان بازنشسته استفاده کنیم، به مصوبه خود نیاز دارد.

“سواد سنجش معلمان” عامل تضمین‌کننده کیفیت آموزشی است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش متذکر شد: به‌کارگیری بازنشستگان در آموزش و پرورش نمی‌تواند اجبار باشد و شرایط باید به گونه‌ای تسهیل شود که بازنشستگان با خواست خود به کلاس درس بروند.