تصاویر دلهره‌آور فوران آتشفشان

تصاویر دلهره‌آور فوران آتشفشان

وزارت محیط زیست، آب و انتقال اکولوژیک اکوادور به نقل از زمین‌شناسان، از آغاز فوران کوه آتشفشانی «لا کامبر» در جزیره «فرناندینا» واقع در مجمع‌الجزایر «گالاپاگوس» خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هرچند جزیره فرناندینا خالی از سکنه است اما این آتشفشان در یک پارک ملی قرار دارد که گردشگران از آن بازدید می‌کنند.