تهران ۱۳۴ بار لرزید!

به گزارش باملین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی بیت الهی رئیس مرکز زلزله نگاری مرکز تحقیقات راه مسکن گفت: طبق  داده‌های مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ۲۰ بهمن ۱۳۸۴ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ زلزله‌های رخ داده در مستطیلی به پهنای ۵۰ کیلومتر در ۱۵۰ کیلومتر که ۳ محدوده محاطی شرقی و غربی و محدوده کلانشهری تهران را در بر می‌گیرد، که حاکی از افزایش میزان وقوع زلزله‌ها در تمامی محاط‌ها به ویژه مناطق شرقی است.

به گفته وی  براساس این داده ها، از مجموع ۱۳۴ زلزله رخ داده با بزرگی ۲.۵ و بزرگتر از آن در بازه زمانی ۱۸ ساله واقع  در نوار مستطیلی شکل عبوری از محدوده کلانشهری تهران و نواحی شرقی و غربی آن، تعداد ۲۳ زلزله در چهارگوش غربی (۱۸% زلزله ها)، تعداد ۱۰۱ زلزله در چهارگوش شرق تهران (حدود ۷۵% رخداد ها) و تنها ۱۲ زلزله در چهارگوش محاطی تهران (کمتر از ۱ درصد از کل رخدادهای لرزه‌ای ۱۸ ساله اخیر) به وقوع پیوسته است.

او یاد آور شد: تعداد وقوع زلزله به مراتب کمتر واقع در محدوده شهری تهران و اطراف آن، با توجه به وجود گسل های کاری و فعال متعدد واقع در آن، بیگمان معرف سکون لرزه‌ای نسبی تهران و احتمالا قفل شدگی گسل ها و تجمع تنش است که ضرورت پایش دقیق لرزه‌ای تهران را گوشزد می‌کند.