توضیح سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت دلار

توضیح سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت دلار

سخنگوی دولت: سال ۹۲ دلار ۳ هزار تومان بود و آن را ۲۷ هزار تومان به این دولت تحویل دادند. ماجرای جمله «خداروشکر که دلار ۵ هزار تومان نشد» این بود که آقای رئیسی با کنایه گفته بود: «مردم را می‌ترساندند و می‌گفتند اگر با کدخدا نبندیم دلار می‌شود ۵ هزار تومان، خوب شد ما نیامدیم که دلار بشود ۵ هزار تومان». درنهایت هم دیدید که دلار ۹ برابر شد.