تولید پژو پارس متوقف شده است؟

به گزارش باملین به نقل از ایرنا، مهدی اسلام پناه در گفت وگوی تلویزیونی افزود: تا زمان رسیدن نتایج در جهت رفع دغدغه ثبت نام کنندگان، تولید کننده خودرو در چند شیفت می تواند به تولید بپردازد تا دغدغه مصرف کنندگان را رفع کند.

وی افزود: نتایج آزمون بین المللی بعد از اینکه اخذ شود شورای عالی استاندارد با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و استاندارد و ایمنی تلاش می کند تا بتواند رفتار کیفی تولید را ارتقا دهد.