حسین پیرموذن نایب رئیس سوم اتاق ایران شد

به گزارش باملین هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دستور کار انتخابات مجدد ریاست برگزار شد و پس از رای گیری صمد حسن زاده به عنوان رییس اتاق ایران انتخاب شد.

ببا بر این گزارش، با انتخاب حسن‌زاده به عنوان رییس اتاق ایران که پیش از این نایب رییس سوم هیات رییسه اتاق بازرگانی بود، می‌بایست انتخابات مجددی برای انتخاب نایب رییس سوم انجام شود که از میان ۲۰ نفر متقاضیان تایید صلاحیت شده باقی مانده، چهار نفر از جمله خورشید گزدرازی، علی اکبر عبدالملکی، محمود تولائی و حسین پیرموذن نامزد کرسی نایب رییسی شدند.

انتخابات نایب رییس سوم هیات رییسه اتاق بازرگانی با حضور ۳۴۵ نفر برگزار شد که حسین پیرموذن با ۱۶۸ رای به عنوان نایب رییس دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد و خورشید گزدرازی ۸۷، علی اکبر عبدالملکی ۲۵، محمود تولائی ۶۳ رای کسب کردند.