حواله بنز ۶.۵ میلیارد تومان ناقابل!

به گزارش باملین، روزگار خودرو نوشت: حواله بنز cla با قیمت ۶.۵ میلیارد و برای مدل c کلاس قیمت ۴.۷ میلیارد تومان در آگهی‌ها اعلام می‌شود.

حواله ب ام و سری ۱ به قیمت ۲.۴ میلیارد تومان در یکی از آگهی‌ها گذاشته شده است.

تویوتا راو ۴ هم با قیمت ۱.۷۵ میلیارد تومان به صورت حواله‌ای فروخته می‌شود.

فیات تیپو هم که از جمله دیگر خودروهای مربوط به جانبازان است با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان به صورت حواله در آگهی‌ها به چشم می‌خورد.

آنطور که به نظر می‌رسد فروش حواله خودرو هم به یکی از راه های کسب درآمد تبدیل شده و نیاز است نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

قیمت نجومی حواله خودرو / حواله بنز ۶.۵ میلیارد تومان!

قیمت نجومی حواله خودرو / حواله بنز ۶.۵ میلیارد تومان!

قیمت نجومی حواله خودرو / حواله بنز ۶.۵ میلیارد تومان!

قیمت نجومی حواله خودرو / حواله بنز ۶.۵ میلیارد تومان!