خبر بد برای طرفداران نوجوان عاشق ماکان بند / امیر مقاره ازدواج کرد!

به گزارش باملین اعضای گروه ماکان بند که اکثریت طرفداران آنها را نوجوانان تشکیل می دهند، با لباس کردی به روی صحنه کنسرت مریوان رفتند. در عکسی که از امیر مقاره منتشر شده است در دست چپ او حلقه ای قرار گرفته که واکنش های مختلفی را در فضای مجازی در پی داشته است.

 

امیر مقاره ازدواج کرد

امیر مقاره اعضای گروه با جمله: «امشب یه تیکه از ایران تنمون بود»، یک عکس را در صفحه اینستاگرام به اشتراک گذاشت. حلقه در دست چپ مقاره باعث بحث میان کاربران در فضای مجازی شده است.