خبر خوش سازمان حج / متقاضیان حج حتما بخوانند

خبر خوش سازمان حج / متقاضیان حج حتما بخوانند

وزیر راه گفت: درمورد اعزام زائران حج واجب و عمره هیچ مشکلی از نظر تعداد ناوگان و خدمات پروازی نداشتیم و نداریم. همچنین رییس سازمان حج گفته است کاروانبندی حج ۱۴۰۳ از یکشنبه ۶ اسفند همزمان با نیمه شعبان آغاز می شود. هزینه حج سال آینده ۱۶۲ تا ۱۸۸ میلیون تومان است.