خبر خوش سربازی / استخدام دولتی برای سربازان

خبر خوش سربازی / استخدام دولتی برای سربازان

نهضت مهارت آموزی در نیروهای مسلح آغاز شده و لایحه‌ای نیز در هیات دولبت به تصویب رسیده که از برگزاری دوره‌های مهارت برای سربازان حمایت شود تا آن‌ها پس از دو سال خدمت، مهارت دیده شوند. در این لایحه مواردی نظیر کسری دو ماهه خدمت افراد مهارت آموز، پیش بینی صندوق ویژه برای اعطای تسهیلات به سربازان و اولویت استخدام در دستگاه‌های دولتی برای سربازانی که دوره مهارت آموزی را گذرانده باشند در نظر گرفته شده است. مهارت آموزی کارکنان وظیفه و وارد بازار کردن جوانانی که خدمت آن‌ها تمام شده در دستور کار این قرارگاه است.