خبر مهم درباره تغییر ساعت‌ در ابتدای سال ۱۴۰۳ + جزییات

خبر مهم درباره تغییر ساعت‌ در ابتدای سال ۱۴۰۳ + جزییات

وزیر ارتباطات گفت: در موضوع تغییر ساعت‌های گوشی در ابتدای سال، با نهادهای جهانی متولی رایزنی کردیم؛ وزارت ارتباطات وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است. امیدواریم تجربه سال گذشته در سال جدید تکرار نشود.