خداحافظی حسن یزدانی از کشتی؟! / خبری عجیب درمورد آقای کشتی گیر!

به گزارش باملین حسن یزدانی کشتی گیر محبوب مردم ایران که سالها توانست مدال های متعدد برای ایران به ارمغان بیاورد، به تازگی کتف خود را زیر تیغ جراحان برد.

جراحی دشوار کتف حسن یزدانی و دوری ۵ ماهه وی از میادین در آستانه بازی‌های المپیک، نگرانی‌ها بابت خداحافظی او از میادین کشتی را بیش از پیش کرده است. دبیر، رئیس فدراسیون کشتی:

در ۲۰ سال گذشته هیچ دکتری نتوانسته قهرمانی را بعد از جراحی کتف به میادین قهرمانی بازگرداند.

کتف یزدانی از دو سه جا پاره بود و او واقعا در جهانی غیرت کرد که مدال گرفت.

امیدوارم یزدانی اولین ورزشکاری باشد که بعد از عمل کتف می‌تواند به میادین کشتی بازگردد.